"Lead yourself to success"

ÅRETS TEMA 2021 – NÅ DIN EGEN FRAMGÅNG GENOM 

INSPIRERANDE FÖRELÄSNINGAR OCH MÖTEN MED FÖRETAGARE

TEMA 2021 - "LEAD YOURSELF TO SUCCESS"

Pandemin har skakat världen och som konsekvens av det har vi tvingats finna nya lösningar för att driva oss själva och samhället framåt. Vi alla har upplevt motgångar under året som gått, men det är av motgångarna vi kan resa oss upp, välja hur vi ska hantera dem och bli ännu starkare. 

Årets tema handlar om hur du kan hantera förändringar i vardagenlära dig att argumentera för din ståndpunkt och nå din egen framgång. Genom möten och inspirerande föreläsningar i en säker miljö öppnar arbetsmarknadsdagen upp möjligheten för studenter och näringsliv att nätverka och skapa värdefulla kontakter i rådande tid och inför framtiden.

SOCIALA MEDIER