Avbokningsvillkor

- GÄLLANDE MÄSSAN 2021

Avbokningsvillkor
& allmänna villkor

- GÄLLANDE MÄSSAN 21 APRIL 2021 OCH KONTAKTSAMTALEN 24 FEBRUARI 2021

AVBOKNINGSVILLKOR GÄLLANDE DIGITAL MÄSSA 21 APRIL 2021

AVBOKNINGSVILLKOR

  • Kostnadsfri avbokning kan göras senast 70 dagar innan mässan.
  • Vid avbokning mindre än 70 dagar till 50 dagar innan mässan debiteras en administrativ avgift på 4 500kr.
  • Vid avbokning mindre än 50 dagar till 30 dagar innan mässan debiteras 50% av paketkostnaden.
  • Vid avbokning mindre än 30 dagar innan mässan debiteras full paketkostnad.

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTSTÄLLARE I STUDENT NODES IT-PORTAL

(1) Ni som arbetsgivare godkänner att innehåll (texter och bilder) som ni skickar till oss eller på annat sätt godkänt material får publiceras på Student Nodes IT-portal för mässor/kontaktsamtal som är vår leverantör, så att ni får en digital monterplatsdär studenter kan läsa om er.

(2) Ni godkänner att leverantören Student Node som tillhandahåller IT-plattformen lagrar datan.

(3) Vi arrangörer och leverantören Student Node får redigera, anpassa, reproducera, publicera och översätta hela eller delar av ert innehåll. Syftet är att anpassa montern snyggt, kunna få ta printscreens (reproducera)och marknadsföra er i andra kanaler som Facebook med mera.