COVID-19

– Information gällande COVID-19 och vilka åtgärder vi vidtar.

 

COVID-19

– Information gällande COVID-19 och vilka åtgärder vi vidtar

AMD vill skapa den säkraste och bästa möjliga mässan för alla studenter och företag. Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande COVID-19 och har därför vidtagit vissa åtgärder. 

På grund av att vi måste hålla distans och ta hänsyn till det maximalt tillåtna antalet personer vid sammankomster så har vi beslutat att hålla en digital mässa. Mässan kommer äga rum den 21 april 2021 i en virtuell mässmiljö tillsammans med Educations Media Group. 

Vill du komma i kontakt med oss?