– SÖK TILL STYRELSEN FÖR 2022

Engagera dig i styrelsen

ENGAGERA DIG I PLANERINGEN FÖR ÅRETS ROLIGASTE MÄSSA

Är du taggad på att göra något mer än att bara lyssna på föreläsningar och plugga till dina examinationer? Om ditt svar är JA, så har du hittat till rätt ställe!

Arbetsmarknadsdagen är en näringslivsmässa där tanken är att knyta an studenter med näringslivet. Mässan brukar ha runt 75 stycken utställande företag ett normalt pandemifritt år. Detta året hålls dock mässan digitalt och kommer ha 26 utställande företag, vilka vi är så glada över att ha med oss! Innan mässan brukar det hållas en föreläsningsdag med två kända föreläsare, samt en dag med kontaktsamtal mellan studenter och företag. 

Vi är i år 11 medlemmar i styrelsen för AMD 2021, och går alla olika program på högskolan. Detta för med sig olika synsätt och tankar vilket vi anser för oss framåt och bidrar till att skapa en så bra mässa som möjligt som kan passa alla program på högskolan. Det är även ett utmärkt tillfälle att träffa nya människor och vänner utanför bara sin egen klass. Är du intresserad av att vara en del av styrelsen för AMD 2022 så ska du följa dessa steg:

  1. Skriv ett motivationsbrev om dig själv varför du passar för den eller de roller du vill söka
  2. Skicka in din ansökan till michaela.eriksson@amdhh.se
  3. Skicka in din ansökan senaste 23:59 den 28 april, hoppas vi syns på intervju!