Kontaktsamtal

– ÄR UNDER 2021 ETT SAMARBETE MED KARRIÄR

– ÄR UNDER 2021 ETT SAMARBETE MED KARRIÄR

Kontaktsamtal

Vad är ett kontaktsamtal?

Kontaktsamtal är ett utmärkt tillfälle för er som företag att synas och nätverka med studenter. Här ges ni möjlighet att träffa potentiella framtida kollegor och att hålla kortare arbetsintervjuer för att hitta personer som hade passat in på just er arbetsplats. Detta segment introducerades under förra årets mässa och var mycket uppskattat av såväl företag som studenter. Här nedan kommer vi att presentera hur processen går till.

Vi kommer att på vår hemsida publicera information om ert företag i form av en kortare annons. Studenterna kommer sedan att ansöka till samtalen på hemsidan där de får skicka in både CV och personligt brev.  Därefter skickar vi samtliga ansökningar till er där ni själva väljer ut vilka studenter just ni vill träffa.

Kontaktsamtalen äger rum den 24e februari på Högskolan i Halmstad där ni kommer att bli tilldelade ett eget rum som ni får disponera under maximalt 3 timmar. Här väljer ni att antingen ansöka om att arrangera samtalen på förmiddagen 09:00 – 12:00, på eftermiddagen 13:00 – 16:00, eller hela dagen 09:00 – 16:00. Varje samtal är 20 minuter långt vilket sedan följs av en paus på 5 minuter mellan varje samtal, vilket ger er 7 samtalstillfällen.

Annonsen som vi publicerar på hemsidan skriver ni själva. Texten ska var indelad i tre stycken med information om företaget, vad ni söker och vad ni erbjuder. Texten ska vara på ca 100–150 ord.

Årets kontaktsamtal kommer vara i samarbete med KARRIÄR som är en annan del av Halmstad Studentkår. KARRIÄR arbetar för att förena studenterna med näringslivet genom föreläsningar, workshops och andra event. Tillsammans arbetar vi för att skapa meningsfulla och säkra möten mellan studenter och företag under rådande restriktioner. 

Vid eventuella frågor hör gärna av er till Kevin på kevin.brandt@amdhh.se.

Kontaktsamtal för dig som student

Kontaktsamtal är ett unikt tillfälle för studenter att få personliga möten med de utställande företagen. Kontaktsamtalet kan vara upplagt på olika sätt, till exempel likt en arbetsintervju eller en mer avslappnad pratstund. Tanken är att studenter och företag ska få möjlighet att lära känna varandra, ställa frågor och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Det ger dessutom dig som student möjlighet att hitta potentiella arbetsgivare – vissa företag erbjuder heltidsanställningar efter examen och andra företag erbjuder extrajobb, sommarjobb, praktik, trainee eller möjlighet att skriva examens-uppsats.

Årets kontaktsamtal kommer vara i samarbete med KARRIÄR som är en annan del av Halmstad Studentkår. KARRIÄR arbetar för att förena studenterna med näringslivet genom föreläsningar, workshops och andra event. Tillsammans arbetar vi för att skapa meningsfulla och säkra möten mellan studenter och företag under rådande restriktioner. 

Har du fler frågor? Tveka inte att kontakta oss!

SOCIALA MEDIER