Kontaktsamtal

– ÄR UNDER 2021 ETT SAMARBETE MED KARRIÄR

– ÄR UNDER 2021 ETT SAMARBETE MED KARRIÄR

Kontaktsamtal

Vad är ett kontaktsamtal?

2021 års kontaktsamtal har ställts om till att hållas digitalt och kostnadsfritt. Detta för att alla företag ska ha samma möjligheter att synas och nätverka med studenter på Högskolan i Halmstad. Här ges ni möjlighet att prata med potentiella framtida kollegor och att hålla kortare arbetsintervjuer för att hitta personer som hade passat in på just er arbetsplats. Detta segment introducerades under förra årets mässa och var mycket uppskattat av såväl företag som studenter. Här nedan kommer vi att presentera hur processen går till.

Anmälan för företag är öppen fram till den 5 februari, och vi har ett maxantal på 20 företag. Urvalet går till så att det är de första 20 företag som anmäler sig som får en plats. Vi kommer att på vår andra hemsida, amdhh.kontaktsamtal.se, publicera information om ert företag i form av en kortare annons. Studenterna kommer sedan ladda upp både CV och personligt brev på hemsidan, och ansöka till de företag som är av intresse.  Därefter får ni som företag en lista av oss med ansökningar, och har sedan möjlighet att välja ut ett antal studenter som just ni vill hålla en intervju med.

Kontaktsamtalen kommer hållas digitalt den 24e februari. Här väljer ni själva mellan vilka tider ni finns tillgängliga för intervjuer och när dessa ska hållas, det kan vara allt från en timme till en heldag. Detta uppdateras på hemsidan och blir synligt för studenterna. Intervjuerna kommer vara 20 minuter långa med 5 minuters paus mellan varje, och ni kommer själva välja vilket digitalt mötesverktyg ni vill använda er av. Exempelvis Zoom, Google Meets eller Teams, alltså det ni känner er mest bekväma med. (Obs! Antal kontaktsamtal kommer bero på tiden ni valt samt antal studenter som har anmält intresse och ni valt att träffa.)

Annonsen som vi publicerar på hemsidan skriver ni själva. När vi bekräftat er anmälan kommer ni få mer information om vad texten ska innehålla.

Årets kontaktsamtal kommer vara i samarbete med KARRIÄR som är en annan del av Halmstad Studentkår. KARRIÄR arbetar för att förena studenterna med näringslivet genom föreläsningar, workshops och andra event. Tillsammans arbetar vi för att skapa meningsfulla och säkra möten mellan studenter och företag under rådande restriktioner. 

Vid eventuella frågor hör gärna av er till Kevin på kevin.brandt@amdhh.se

Kontaktsamtal för dig som student

Kontaktsamtal är ett unikt tillfälle för studenter att få personliga möten med de utställande företagen. Kontaktsamtalet kan vara upplagt på olika sätt, till exempel likt en arbetsintervju eller en mer avslappnad pratstund. Tanken är att studenter och företag ska få möjlighet att lära känna varandra, ställa frågor och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Det ger dessutom dig som student möjlighet att hitta potentiella arbetsgivare – vissa företag erbjuder heltidsanställningar efter examen och andra företag erbjuder extrajobb, sommarjobb, praktik, trainee eller möjlighet att skriva examens-uppsats.

För att delta som student kommer du att behöva registrera dig på vår andra hemsida för kontaktsamtalen, amdhh.kontaktsamtal.se. Anmälan för er studenter kommer vara öppen mellan den 1 – 14 februari. Därefter ska du ladda upp ditt CV och personliga brev, och kan sedan ansöka till det eller de företag som du är intresserad av, observera att det inte finns något maxtak för antal ansökningar du kan göra. Däremot kan du bli antagen till maximalt 5 intervjuer med olika företag, detta för att schemat ska kunna hållas. Efter det att anmälan stängs så kommer du bli kontaktad av oss för att få schema och tid för din intervju. Det är företagen själva som bestämmer om och vem de vill ha en intervju med. 

Årets kontaktsamtal kommer vara i samarbete med KARRIÄR som är en annan del av Halmstad Studentkår. KARRIÄR arbetar för att förena studenterna med näringslivet genom föreläsningar, workshops och andra event. Tillsammans arbetar vi för att skapa meningsfulla och säkra möten mellan studenter och företag under rådande restriktioner. 

Har du fler frågor? Tveka inte att kontakta oss!

MEDVERKANDE FÖRETAG

SOCIALA MEDIER