Kontaktsamtal

– ÄR UNDER 2022 ETT SAMARBETE MED KARRIÄR

– ÄR UNDER 2022 ETT SAMARBETE MED KARRIÄR

Kontaktsamtal

Vad är ett kontaktsamtal?

Ett kontaktsamtal är till för att ni som företag ska få en mer personlig kontakt med studenter. Här ges ni möjlighet att marknadsföra er verksamhet, prata med potentiella framtida kollegor och att hålla kortare arbetsintervjuer för att hitta personer som hade passat in på just er arbetsplats. Detta segment introducerades under Arbetsmarknadsdagen 2020 har sedan dess varit mycket uppskattat av såväl företag som studenter. Här nedan kommer vi att presentera hur processen går till.

Anmälan för företag öppnar den 15 november och är öppen till den 17 december. Vi har ett maxantal på 20 företag och urvalet går till så att det är de första 20 företagen som anmäler sig som får en plats.

Vi kommer på vår andra hemsida amdhh.kontaktsamtal.se publicera information om ert företag i form av en kortare annons. Annonsen som vi publicerar på hemsidan skriver ni själva. När vi bekräftat er anmälan kommer ni få mer information om vad texten ska innehålla.
Studenterna kommer sedan kunna läsa alla företagens annonser och därefter ladda upp både CV och personligt brev och ansöka till de företag som är av intresse.  Därefter får ni som företag en lista av oss med ansökningar, och väljer själva ut de studenter som ni vill ha ett kontaktsamtal med.

Kontaktsamtalen sker samtidigt som mässan den 23 februari och ni kommer bli tilldelade ett eget rum som ni får disponera under en halvdag (3 timmar) eller under en heldag (6 timmar), vilket som är av intresse anger ni i formuläret vid anmälan.

                                                                                                                                        Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till linnea.andersson@amdhh.se 

Kontaktsamtal för dig som student

Kontaktsamtal är ett unikt tillfälle för studenter att få personliga möten med de utställande företagen. Kontaktsamtalet kan vara upplagt på olika sätt, till exempel likt en arbetsintervju eller en mer avslappnad pratstund. Tanken är att studenter och företag ska få möjlighet att lära känna varandra, ställa frågor och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Det ger dessutom dig som student möjlighet att hitta potentiella arbetsgivare – vissa företag erbjuder heltidsanställningar efter examen och andra företag erbjuder extrajobb, sommarjobb, praktik, trainee eller möjlighet att skriva examens-uppsats.

Har du fler frågor? Tveka inte att kontakta oss!
Linnea.andersson@amdhh.se

MEDVERKANDE FÖRETAG

SOCIALA MEDIER