Styrelsen 2021

Styrelsen 2021

OM OSS

Arbetsmarknadsdagen är en näringslivsmässa som grundades år 2015 på Högskolan i Halmstad. Tanken bakom mässan är att knyta an studenter med näringslivet både lokalt och nationellt. Mässan är ett ypperligt tillfälle för företag att rekrytera studenter som är på väg ut i arbetslivet. Detta öppnar upp möjligheter för studenter som är ute efter ett arbete, en praktikplats eller ett samarbete för en C-uppsats. Vi har även möjlighet till kontaktsamtal där företag kan erbjuda utvalda studenter att gå på en kortare arbetsintervju. Kontaktsamtalen infördes förra året under mässan och var mycket uppskattade.

Vi planerar just nu för att hålla en fysisk mässa den 21 april 2021 på Högskolan i Halmstad. Men m restriktionerna inte tillåter fysiska möten så kommer vi anpassa vår planering utifrån det, och styra om mässan till en digital mässa.

Vi är 11 medlemmar i styrelsen för AMD 2021, och går alla olika program på högskolan. Detta för med sig olika synsätt och tankar vilket vi anser föra oss framåt och skapa en så bra mässa som möjligt som kan passa alla program på högskolan.

Lär känna oss

Projektledare & Vice Projektledare

Företagsansvariga

Mässansvariga

Eventansvariga

Design- och kommunikation & Marknadsföring

Sponsoransvarig

SOCIALA MEDIER