Styrelsen 2022


Styrelsen 2022

OM OSS

Arbetsmarknadsdagen är en näringslivsmässa som grundades år 2015 på Högskolan i Halmstad. Mässan är till för att studenter ska få möjlighet att knyta värdefulla kontakter med näringslivet,  både lokalt och nationellt. Mässan är även ett perfekt tillfälle för företag att rekrytera  studenter som är på väg ut i arbetslivet. Detta skapar  goda möjligheter för studenter som är ute efter  jobb, en praktikplats eller ett samarbete för en C-uppsats eller examensarbete. Vi ger även möjlighet till kontaktsamtal där företag erbjuder  studenter  att gå på en kortare intervju. Kontaktsamtalen infördes under mässan 2020 och har sedan dess varit mycket uppskattat och bidragit till att många studenter fått jobb.

Vi följer folkhälsomyndigheternas restriktioner och hoppas på att kunna anordna en fysisk mässa.

Vi är 11 medlemmar i styrelsen för AMD 2022, från olika program på högskolan. Genom detta kan vi bidra med olika perspektiv och idéer som skapar förutsättningar för att vi ska kunna skapa en så bra mässa som möjligt för att passa alla studenter på Halmstad högskola.

Lär känna förra årets styrelse för AMD 2021

Projektledare & Vice Projektledare

Företagsansvariga

Mässansvariga

Eventansvariga

Design- och kommunikation & Marknadsföring

Sponsoransvarig

SOCIALA MEDIER