Högskolans program

NEDAN ÄR ALLA PROGRAM PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD LISTADE EFTER OMRÅDE
- KLICKA PÅ RESPEKTIVE PROGRAM FÖR ATT LÄSA MER

Högskolans program

KLICKA PÅ RESPEKTIVE PROGRAM FÖR ATT LÄSA MER

Akademin för lärande, humanoria och samhälle

Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) – svenska samt ett av ämnena engelska – historia – religion

Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) – engelska samt ett av ämnena historia – religionskunskap

Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan) – samhällskunskap samt ett av ämnena historia – religion