Utställande företag

SE VILKA FÖRETAG SOM KOMMER DELTA PÅ MÄSSAN 2022

Utställande företag

SE VILKA FÖRETAG SOM DELTOG PÅ MÄSSAN 2021

SERNEKE SVERIGE AB

Serneke är en av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. 

ORANGE CYBERDEFENSE

Orange Cyberdefense är expertenheten för cybersäkerhet inom Orange Group, som tillhandahåller managerad säkerhet, Managerade detect- och response-tjänster till organisationer runt om i världen.

PRENAD

En liten elfirma förvandlades totalt. På ett par decennier utvecklades den till ett av södra Sveriges ledande företag för projektering, installation och service inom el, VS och säkerhet.

SKATTEVERKET

Skatteverkets vision är ”Tillsammans gör vi samhället möjligt.” Viljan att göra rätt för sig innebär ett stort ansvar för oss. Vi på Skatteverket har ett ansvar att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle.

ESBE

ESBE är en av Europas ledande tillverkare av hydroniska lösningar. Våra PRODUKTER SKA klara tre högt satta mål; de ska använda mindre energi, ge mer komfort och öka säkerheten i system för uppvärmning, kylning och tappvatten.

BRAVIDA

Bravida ger fastigheter liv – dygnet runt, året om. Det gör vi med hjälp av tusentals medarbetare som installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme och kyla, vatten, sprinkler, ventilation, kraft och säkerhet. Sådant som bara ska fungera.

AKADEMIKERFÖRBUNDER SSR

AKAVIA

FASTIGHETS AB BALDER

HIGH FIVE

WSP

SWECO ENVIRONMENT AB

VBK

EAB

SEGULA

SVERIGES INGENJÖRER

VISION

NORDEA

LR AKRIDI KB

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HALLAND

GÖTEBORGS STAD

ELEIKO

SOFTHOUSE

Softhouse

GETINGE

GÖTEBORGS STAD

ELEIKO

SOCIALA MEDIER